Добре дошли!

Строителна фирма Офшор България ООД е създадена през 2008 г. Първоначалната дейност на фирмата е жилищно строителство.

Понастоящем строителна Фирма Офшор България изпълнява всички видове строителни дейности.

Фирмената политика е насочена към качественото изпълнение на възложените ни задачи, посредством използуването на високи технологии в строителството и осигуряване безопастност на строителния процес. Строителна фирма Офшор България изгражда всички възложени обекти качествено и в кратки срокове.

Предимство за нас е нашата финансова стабилност и високата квалификация на персонала